Sunday, April 26, 2009

Misi

MISI

Menjana pakar–pakar ICT yang berkemahiran dalam bidang ICT untuk memenuhi keperluan tenaga mahir menjelang tahun 2020 dengan meningkatkan penguasaan kepakaran ilmu ICT melalui konsep perkongsian pintar.

Mempelbagaikan kemahiran ICT melalui kaedah penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menghadapi saingan global yang mampu menyumbang kepada peningkatan ICT negara.

Meningkatkan taraf ICT negara melalui aktiviti seperti latihan dan kursus yang membuka peluang kepada pengkayaan dan peningkatan kemahiran.

No comments:

Post a Comment